informácie o zpracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

 1. Správca osobných údajov, spoločnosť Contally s.r.o. , So sídlom Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava,  IČO: 35787708, ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies a systémové dáta, ktoré sú tu použité na účely:
  • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
  • vytváranie remarketingových zoznamov;
  • fungovanie webových stránok

    
 2. Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 možno považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Správca, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenie ").

   
 3. Správca spracováva nasledujúce súbory cookies:
  • Nutné na prevádzkovanie webu - Fungovanie jednotlivých stránok webu a udalostí
  • Analytické - Google Analytics  : Sledovanie jednotlivých stránok webu, slúži na vytváranie štatistík o návštevnosti.
  • Analytické – Optimizely : A / B testovanie
  • K marketingovým účelom - Leady :  Sledovanie jednotlivých stránok a udalostí, Slúži na identifikovanie firemných zákazníkov, ktorí navštívili web

    
 4. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Správca námietku podľa čl. 21 Nariadenie, ktorú je možné zaslať na kontaktnú adresu: support@contally.com. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od vznesenia námietky. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

   
 5. Ak podá námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

   
 6. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

   
 7. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies, ktoré sú uvedené v bode 10.

   
 8. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:
   
 • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovateľom služby Lead prevádzkovanej spoločnosťou impero CZ, s.r.o., IČO: 28547888, Praha 5 - Smíchov, Viktora Huga 359/6, PSČ 150 00
 • Poskytovateľom služby Optimizely prevádzkovanej spoločnosťou Optimizely, sídlem.631 Howard St. Suite 100, San Francisco, CA 94105

   
 1. Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované tak, že:
  • Služba Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html
  • Služba lead https://leady.com/privacy/
  • Služba Optimizely https://www.optimizely.com/compliance/gdpr/

    
 2. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  • požadovať od Správcu informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
  • vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie,
  • požadovať od Správcu vymazanie týchto osobných údajov - Správca výmaz vykoná, pokiaľ výmaz nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami Správcu,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše právo podľa Nariadenia boli porušené následkom spracovania jej osobných údajov v rozpore s Nariadením.

© 2022 Contally s.r.o. | All rights reserved | Created by © 2022 Contally s.r.o. | All rights reserved marketinger
Created by marketinger