expertíza

Rovnakú profesionalitu, s akou pristupujeme k návrhu a tvorbe komunikačných šablón, poskytujeme aj pri outsourcingu služieb, údržbe a technickej podpore. Aj toto sú oblasti, v ktorých máme dlhoročné skúsenosti a spokojných klientov naprieč Európou aj Áziou.

consulting
cloud a outsourcing
profesionálne služby

consulting

Sme vysoko špecializovaní experti na riadenie zákazníckej komunikácie, takže chápeme pridanú hodnotu jasnej, cielenej a personalizovanej komunikácie. Naši konzultanti majú viac ako 15-ročné skúsenosti s CCM projektmi pre najväčšie bankové, poisťovacie, telekomunikačné a dodávateľské spoločnosti v Európe aj Ázii.

Sme certifikovaným partnerom spoločnosti OpenText – globálneho lídra v oblasti CCM. Vďaka dokonalej znalosti tohto riešenia sa pri každom projekte snažíme navrhnúť a implementovať čo najefektívnejšie riešenie.

kde iní vidia problémy, my vidíme príležitosť

problém:

Nespokojný zákazník volá na telefonické centrum, pretože nerozumie údajom na výpise.

príležitosť:

Budujeme dôveru medzi zákazníkom a spoločnosťou tak, že vytvoríme moderný, jednoduchý a zrozumiteľný návrh účtu za elektrinu.

problém:

Firmu trápia vysoké náklady na zasielanie pravidelných bankových výpisov.

príležitosť:

Vytvoríme cielenú prezentáciu nového produktu alebo služby, ktorá zodpovedá preferenciám a potrebám klienta. Okrem informačnej hodnoty pre klienta môže mať bankový výpis užitočnú hodnotu aj pre vás.

problém:

Vysoké náklady na zákaznícke centrum a dlhé čakacia doba pre zákazníkov.

príležitosť:

Zefektívnenie prevádzky centra automatizáciou ponuky a skrátenie času na administratívne úkony pre zákazníka aj operátora.

problém:

Potrebná informácia sa nedostala k zákazníkovi.

príležitosť:

Zvýšime angažovanosť zákazníkov tak, že ich oslovíme cez preferovaný komunikačný kanál.

pomôžeme vám s budovaním systému pre zákaznícku komunikáciu

tvorba a definícia
CCM stratégie

Prostredníctvom workshopov a inšpiratívnych stretnutí zvýšime povedomie o význame CCM a pomôžeme vám pochopiť možnosti, limity a nastavenie CCM systému.

audit
a diagnostika

Preveríme vaše interné procesy, analyzujeme súčasnú situáciu, definujeme vaše slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. To všetko s cieľom vytvoriť funkčný plán pre zladenie potrieb v organizácii.

vytvorenie
a implementácia

Upravíme vaše existujúce procesy, spoločne s vami vytvoríme nové riešenia a implementujeme ich do organizácie. Spolu s tým vyškolíme vašich zamestnancov a poskytneme vám technickú podporu počas celej doby adaptácie.

racionalizácia
a optimalizácia

Pomôžeme vám definovať a implementovať kroky, ktoré povedú k zvýšeniu účinnosti vášho súčasného CCM riešenia.

pridajte sa k najlepším

Ak potrebujete poradiť ohľadom riešenia, kontaktujte nás.

© 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved | Created by © 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved marketinger
Created by marketinger