Späť na zoznam

Zmena interného CCM systému za OpenText Extream riešenie

o zákazníkovi

Prvá stavebná sporiteľňa patrí medzi top 10 bánk na Slovensku, ktoré sa špecializujú na segment hypotekárnych úverov. Založená bola v roku 1992 a s viac ako 30-ročnou históriou je najstaršou hypotekárnou bankou v strednej a východnej Európe.

firemná výzva

PSS si ako novozaložená spoločnosť vybudovala svoj vlastný CCM systém. Donedávna tento systém plne pokrýval potreby banky, avšak s veľmi rýchlym rozvojom technológií a zmenami spotrebiteľov začal narážať na svoje limity. Preto sa banka rozhodla implementovať špecializované CCM riešenie a transformovať interné zdroje na svoj core business.


Kritéria pri výbere nového riešenia boli stanovené nasledovne :

1. Relevantné vlastnosti – vlastnosti nového riešenia musia pokrývať kľúčovú funkcionalitu existujúceho riešenia. Musí zároveň pokrývať nové formy komunikácie (email, SMS) a byť jednoduchý a zrozumiteľný pre interných zamestnancov.

2. Spoľahlivosť - bankové prostredie je vysoko regulované a z toho dôvodu by nové riešenie malo eliminovať chyby, byt spoľahlivé a umožnovať flexibilne reagovať na nové legislatívne požiadavky.

3. Customizácia - nové riešenie musí byť prispôsobené interným tlačovým kapacitám a ďalším špecifickým interným požiadavkám.

contally riešenie

Contally ponúkol do výberového konania riešenie na báze OpenText Exstream, pričom toto riešenie spĺňalo všetky požiadavky klienta. Taktiež ponúklo implementačnú kapacitu a post go-live support. Implementácia bola rozvrhnutá do dvoch fáz.

Fáza č. 1 (9 mesiacov): Analýza, návrh riešenia a optimalizácia

Prvá fáza začala analýzou existujúceho riešenia a potrieb, nasledoval návrh architektúry a optimalizácia dokumentov a procesu. Optimalizácia dokumentov (napríklad zjednotenie loga, hlavičky a pätičky, všeobecných podmienok, a pod.) umožnila používateľom tvoriť a upravovať dokumenty ľahšie a rýchlejšie.  Optimalizácia procesu a použitie Exstream riešenia zvýšilo rýchlosť a spoľahlivosť, vďaka čomu systém dovolil spracovať viac dokumentov rýchlejšie.


Fáza č. 2 (6 mesiacov): 

Druhá fáza bola venovaná vývoju customizovaného riešenia pre PSS. Integrácia Pittney Bowes P/I Output Manager (Print Processor) a prispôsobenie konfigurácie na dve tlačiarne, ktoré PSS vlastní, umožnilo ich následné používanie. Ďalšie riešenia na mieru zahŕňali DMS integráciu a mailového klienta.

Počas celého projektu poskytol Contally podporu pri tvorbe dokumentov a taktiež školenia zamestnancov, čo pomohlo zabezpečiť bezproblémovú transformáciu na nový systém.

výsledok

Implementácia Exstream riešenia spoločnosťou Contally splnila stanovené kritériá projektu a bola vyhotovená načas a v stanovenom rozpočte. Počas celej doby trvania projektu Contally poskytoval zamestnancom PSS podporu a školenia, a tak zabezpečil bezproblémovú transformáciu.

Nové CM riešenie pomáha PSS zlepšiť zákaznícku komunikáciu a umožňuje interným zamestnancom vytvárať bohatšiu komunikáciu bez potreby intenzívnej IT podpory. V súčasnosti Contally stále poskytuje pre PSS prvotriednu podporu.

ďalšie prípadové štúdie

pridajte sa k najlepším

Ak potrebujete poradiť ohľadom riešenia, kontaktujte nás.

© 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved | Created by © 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved marketinger
Created by marketinger