Späť na zoznam

Viac ako 50-percentné zníženie nákladov na poštové doručovacie služby

o zákazníkovi

Sorting & Bundling umožňuje firmám zlúčiť viacero dokumentov pre zákazníka do jednej obálky alebo e-mailu. Je možné spájať napriklad rôzne faktúry, marketingové materiály alebo iné dokumenty a tie budú doručené v priebehu niekoľkých dní. Cieľom je znížiť náklady na doručenie dokumentu (hlavne poštové) a zároveň zjednodušiť interakciu so zákazníkom.

príklad použitia

Novozaložená banka na Slovensku oslovila Contally s požiadavkou riešenia, ktoré zníži počet e-mailových alebo poštových správ zákazníkom. Banka musí poskytovať svojim zákazníkom presný stav o každom produkte, ktorý zákazník vlastní. To znamená, že zákazníci s viacerými produktmi dostávali niekoľko správ, a to aj v priebehu jedného mesiaca.

Typ komunikácie

Počet produktov

Počet strán

Klient ID

Poštové doručenie

4

1

Klient A

Poštové doručenie

2

1

Klient B

Poštové doručenie

4

4

Klient C

Poštové doručenie

8

2

Klient DPríklad komunikácie so zákazníkom pred implementáciou Sorting & Bundling. Každý zákazník dostal jednu obálku za každý produkt, ktorý využíval.

Mesiac

Počet dokumentov

Počet zaslaných obálok

Úspora

12/2018

48 411

20 95

57 %

01/2019

47 065

20 644

57 %

02/2019

47 020

20 679

56 %

03/2019

47 189

20 782

56 %Po implementácii Sorting & Bundling dokázala banka spojiť informácie o rôznych produktoch do jednej obálky. Za jeden rok tak znížila počet doručených obálok zo 620-tisíc na menej ako 250-tisíc.

Banka bola schopná ušetriť 148-tisíc eur ročne (0,4 eura za poštovné, papier a tlač). Jej zákazníci dostávali oveľa menej korešpondencie, no banka im aj tak doručila všetky potrebné informácie.

ďalšie prípadové štúdie

pridajte sa k najlepším

Ak potrebujete poradiť ohľadom riešenia, kontaktujte nás.

© 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved | Created by © 2024 Contally s.r.o. | All rights reserved marketinger
Created by marketinger